เว็บหิวจันท์ เกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านหลังเล็กๆ ที่ชื่อ gburun.com/hiwchan ต่อมาได้ใช้โดเมนเนมชื่อ hiwchan.com เพื่อความคล่องตัวในการทำมัลติไซต์ ที่สามารถรับสมัครสมาชิกทำเว็บเพจในชื่อ hiwchan.com/ชื่อร้านของคุณ

โดยสาระสำคัญก็คือ การรวบรวมร้านค้า และถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ร้องรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการทำสื่อให้กับร้านค้า และระบบ Market Place (พื้นที่ขายของ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สิ่งที่คาดหวังก็คือ การได้ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ต้นทุนไม่สูงนัก แต่สามารถรองรับ การให้บริการ ดังนี้

  1. B2B เข้าถึงการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เช่น การสั่งวัตถุดิบ
  2. B2C เข้าถึงการค้าระหว่างผู้บริโภคสั่งจองสินค้าได้ง่ายขึ้น
  3. นักหิ้วสินค้า เข้าถึงสินค้าที่สามารถหิ้วส่งให้กับผู้บริโภคได้ เช่น ในพื้นที่ใกล้เคียงมีร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ รับออเดอร์จากนักหิ้ว นักหิ้วก็ไปรับสินค้าที่ร้านค้านั้นๆ และนำมาส่งให้กับลูกค้าของตน เป็นต้น

ทักษะในการใช้งานที่ต้องมี

  1. การจัดการข้อมูลวัตถุดิบ/สินค้า เช่น รูปภาพ ปริมาณ คุณสมบัติ ราคา โปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน
  2. การตั้งค่าส่งออร์เดอร์ไปยังไลน์
  3. การบันทึกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ในใบรายการสินค้า ของแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นการบันทึกรายละเอียดผู้รับสินค้า ที่คุณจะจัดส่งให้